lördag 5 mars 2011

Bloggen har tat stryk

Som vanligt har bloggen tat stryk på grund av skolarbete och politiska uppdrag.

På grund av borta tappade röster så kommer det bli ett omval i Västra Götalands regionen den 15:de maj.
Jag var ju den yngsta regionkandidaten i valkretsen. Och tillhörde en av de yngsta kandidaterna i regionen. Just nu är arbetet inför omvalet i fullgång.