onsdag 31 juli 2013

Mänskliga rättigheter för alla!

Med tanken på de senaste tiden rapportering kring HBT-personers situation i Ryssland så kan jag inte längre hålla tyst. Alla människor har rätt att slippa våld och förföljelse! Där med har HBT-personer den rätten. HBT-personer är lika mycket människor som heterosexuella. Där med punkt!

Vi i omvärlden måste reagera, vi i omvärlden måste ta emot dessa individer som flyr ifrån dessa fruktansvärda omständigheter. Individer som flyr för att slippa riskera livet, slippa riskera fängelse och förföljelse. Tyvärr är det inte bara i Ryssland som HBT-personer far illa. Exempel på andra länder är Iran, Mauretanien, Saudiarabien, Sudan och Yemen har dödsstraff på homosexualitet. I 76 länder är det kriminellt att vara homosexuell.
I Ryssland och i Uganda så görs inskränkningar i HBT-personers rättigheter.

För att citera SvD 
Ryska nynazister bedriver en kampanj där de lockar homosexuella till möten, där de sedan trakasseras, torteras och videofilmas. Filmerna läggs sedan upp på internet i syfte att förödmjuka offren inför släkt och vänner. 
Detta var en kort sammanfattning av hur en del av läget för många HBT-personers vardag runt om på vårt jordklot ser ut.

Det märks tydligt att detta problem behövs angripas både med lagstiftning och med opinionsbildning i dessa länder. Vi i omvärlden måste reagera! Vi civila måste stötta våra folkvalda politiker och företag att våga ta de viktiga besluten och fortsätta den viktiga kampen. Vi får aldrig underskatta kraften hos de ideellt engagerade. Men vi får heller aldrig underskatta kraften hos de som torterar och trakasserar HBT-personer. Vi måste ställa oss upp och säga ifrån. Den politiker och framförallt den minister som inte på ett eller annat sätt ställer sig upp emot dessa krafter och inte säger ifrån borde skämmas!

Fler som skriver om det:
SVT
Europaparlamentet/Nyheter

söndag 7 juli 2013

De ansvarig bör skämmas!

73 av Sveriges 197 ungdomsmottagningar stänger minst en vecka under sommaren enligt P3 Nyheter från den 5 juli som hänvisar till en rapport från RFSU. Enligt P3 Nyheter är det fjärde året i rad som RFSU gör denna undersökning.
Enligt RFSUs uppgifter är det bara en tredje del som har öppet som vanligt.
Detta är under all kritik!
Skulle någon vuxen person acceptera att deras vårdmottagning (oavsett om det är vårdcentral, psykolog, mödravårdscentral eller annan vårdinstans) har så mycket stängt under någon del av året? Det tror jag inte skulle vara accepterat bland vare sig väljare/ "vanligt folk" eller politiker.
För att citera RFSU
Ungdomsmottagningarna har ett mycket viktigt uppdrag när det gäller att förebygga oönskade graviditeter, sexuellt överförbara infektioner samt föra samtal om viktiga saker i livet som problem i relationer och hemma, sexualitet och hälsa. Det behovet minskar inte under sommaren utan snarare ökar.
Kunde inte sagt det bättre själv. problem av olika slag i livet, sexualitet , hälsa - både psykisk och fysisk tar inte sommarlov bara för att ungdomarna gör det.
När skall de ansvariga lära sig detta? Så de ansvariga borde skämmas!

Rapport efter rapport visar på att många ungdomar mår psykiskt dåligt. Hur kan man då rättfärdiga att stänga ner mottagningar där dessa ungdomar kan söka hjälp och söker hjälp? Speciellt när det är under sommaren, den del av året då ungdomarna inte är i skolan och då inte har någon tillgång till skolkuratorn.
 
 

måndag 1 juli 2013

Fråga till Sverigedemokraterna och Jimmie Åkesson

Hade egentligen inte tänkt skriva något om Sverigedemokraterna. Men blir lite fundersam över en sak som Jimmie Åkesson sa. Han sa att när någon av deras medlemmar kommer i blåsväder, så får de kritik då de befriar medlemmen från medlemskap i partiet (fritt citerat).
Men Åkesson, i Sverige har vi organisations och föreningsfrihet. Alltså, alla medborgare får själv bestämma vilken/ vilka organisation/ organisationer den enskilde medborgaren skall vara medlem i. Alltså har de också rätt att slippa vara medlem i olika organisationer. Där med kan ju den enskilde medlemmen själv välja att gå ur en organisation. Ingen organisation i Sverige kan tvinga någon att vara medlem. Man kan dock utesluta personer som beter sig olämpligt. Men aldrig att en organisation måste befria en medlem. Det kan medlemmen själv göra om medlemmen så känner för det.
Så hur kan ni i Sverigedemokraterna då befria en medlem från medlemskap, Jimmie Åkesson?