söndag 27 januari 2013

Tankar om COP18


Här kommer mina tankar om COP18 som jag lovade.

Kortfakta:
* Deltagare från 194 länder
* 7.000 medlemmar från icke-statliga organisationer
* Totalt ca 17.000 personer som deltar
* Några tusen (ca 2.000) volontärarbete
* Mellan 26 november och 7 december 2012

Jag tänkte när jag nu satt mig ner och skulle göra en kort analys av COP18, vad är det jag vill veta?
Vad vill jag ha svar på?
Jo, vad har de pratat om och vad kom de fram till på konferensen?

De enades om en andra åtagandeperiod under Kyotoprotokollet och det togs flera steg på vägen mot den nya överenskommelsen som ska komma på plats senast 2012 och gälla från 2020.
De har enats om att den globala temperaturökningen skall vara under två grader. För att detta skall kunna ske måste alla länder minska sina utsläppa ännu mer. De har en tydlig processe framåt, men till och med representanter i regeringen så som miljöministern Lena Ek säger att ambitionsnivån är för låg för att klara tvågradersmålet till 2020 och att arbetet måste fortsätta. Vetenskapen håller med om att ambitionsnivån är för låg, att det måste till mer.

De beslutade om att länderna under 2013 skall se över möjligheterna att öka ambitionsnivån för utsläppsminskningar före 2020. I syfte att överbrygga glappet mellan nuvarande utfästelser och vad som krävs för att nå tvågradersmålet. 

- Det är oerhört betydelsefullt att vi nu fått en andra åtagandeperiod under Kyotoprotokollet. Tyvärr är det väldigt få länder som har valt att gå med och 85 procent av världens utsläpp omfattas fortfarande inte av några bindande åtaganden, säger miljöminister Lena Ek

- Jag är besviken över ambitionsnivån, särskilt fram till 2020. De beslut om utsläppsminskningar som länderna kommit överens om är inte tillräckliga, säger miljöminister Lena Ek.

De är i alla fall positiva till att man efter mycket om och men till slut kom överens om en lösning om hur man kan stärka internationellt samarbete, öka kunskap och hitta lämpliga institutionella ramar för frågan.

- För mig personligen var beslutet om jämställdhet och om att utöka kvinnligt deltagande i klimatförhandlingarna glädjande. De vetenskapliga rapporterna visar att tidsfönstret vi har för att vända utvecklingen i stort sett har halverats. Det här är en fråga som rör hela mänskligheten och inte enbart halva, säger miljöminister Lena Ek.

Besluten från Doha - En andra åtagandeperiod under Kyotoprotokollet:
           
      Gäller under perioden 2013-2020
       
     EU, Australien, Schweiz, Norge, Ukraina, Kazakstan, Lichtenstein och Vitryssland binder sig till åtaganden om utsläppsminskningar under perioden 2013-2020

      Besluten innehåller möjligheten att höja ambitionsnivån vilket innebär att länderna kan höja sina åtaganden vid den översyn som ska ske mitt i åtagandeperioden.
      
      I och med Kyotoprotokollets flexibla mekanismer fortsätter, men vissa förändringar tillgång till CDM ges för alla parter, men parter utan ett åtagande under det andra åtagandeperioden får ej sälja dessa krediter vidare.

     Överenskommelsen som gäller överskottet av utsläppsutrymme, så kallade AAU:er innebär att överskottet får sparas och användas för eget bruk men en begränsning på inköp införs på 2 %. I en gemensam deklaration har de länder som har bindande åtaganden enligt protokollet men inget eget stor överskott, förbundit sig att inte köpa AAU.

     Durbanplattformen - Färdplan mot en ny rättslig överenskommelse:

     Resultatet innebär att förhandlingarna mot antagandet av en ny rättsligt bindande överenskommelse från 2020 för alla parter förs framåt.

     Före 2020 har de beslutat att under 2013 studera möjligheter att öka ambitionsnivån för utsläppsminskningar i syfte att minska glappet mellan nuvarande åtagande och vad som krävs för att nå tvågradersmålet.

Vill ni läsa mer om de besluts som antagits kan ni läsa här.


onsdag 23 januari 2013

Tips för en miljövänligare vardag

På grund av att tiden flyger iväg så när man pluggar, är ny i stan å då skall lära känna folk å det dessutom är ny termin nu så hinner jag inte idag heller skriva om miljömötet. Men innan denna veckan är slut så skal det vara gjort.
Tills vidare så får ni hållas till tåls med denna blandade mix av länkar och tips så länge.
Top ten av Naturskyddsföreningen med tips för en miljövänligare vardag
5 viktiga varor att byta till eko också av Naturskyddsföreningen

Håll ut och håll till godo!

söndag 13 januari 2013

Höstterminen går över till vårterminen

Om cirka en vecka (19/1 2013) så göra jag sista tentan på Linné universitet vilket även är sista tentan på höstterminen som slutar samma dag för mig.
Har vart en höst som både vart intressant och lärorik. En hösttermin där jag studerat media och kommunikationsvetenskap. Ser nu fram emot en vårtermin då jag återupptar sociologin för att ta en kandidat examen i just sociologi.
Jag kommer att studera sociologi på Linköpings Universitet.