lördag 29 juni 2013

Nej till tvångssterilisering

Europarådets parlamentariska församling fattade ett beslut den 26 juni, som uppmanar medlemsländerna att helt förbjuda all påtvingad sterilisering eller kastrering av sina medborgare, samt även att ge personer som blivit tvångssteriliserade eller tvångskastrerade officiellt om ursäkt och att ge dessa personer ekonomiskt skadestånd.

För att säkerställa att ingen under några som helst omständigheter kan tvingas att bli tvångssteriliserad eller tvångskastrerad, så uppmanas medlemsländerna att se över lagar och regler. Det  var 48 ledamöter som röstade för beslutet och 17 ledamöter som röstade emot beslutet. Alla de närvarande svenska ledamöterna röstade för beslutet.

Inga kommentarer: