onsdag 31 juli 2013

Mänskliga rättigheter för alla!

Med tanken på de senaste tiden rapportering kring HBT-personers situation i Ryssland så kan jag inte längre hålla tyst. Alla människor har rätt att slippa våld och förföljelse! Där med har HBT-personer den rätten. HBT-personer är lika mycket människor som heterosexuella. Där med punkt!

Vi i omvärlden måste reagera, vi i omvärlden måste ta emot dessa individer som flyr ifrån dessa fruktansvärda omständigheter. Individer som flyr för att slippa riskera livet, slippa riskera fängelse och förföljelse. Tyvärr är det inte bara i Ryssland som HBT-personer far illa. Exempel på andra länder är Iran, Mauretanien, Saudiarabien, Sudan och Yemen har dödsstraff på homosexualitet. I 76 länder är det kriminellt att vara homosexuell.
I Ryssland och i Uganda så görs inskränkningar i HBT-personers rättigheter.

För att citera SvD 
Ryska nynazister bedriver en kampanj där de lockar homosexuella till möten, där de sedan trakasseras, torteras och videofilmas. Filmerna läggs sedan upp på internet i syfte att förödmjuka offren inför släkt och vänner. 
Detta var en kort sammanfattning av hur en del av läget för många HBT-personers vardag runt om på vårt jordklot ser ut.

Det märks tydligt att detta problem behövs angripas både med lagstiftning och med opinionsbildning i dessa länder. Vi i omvärlden måste reagera! Vi civila måste stötta våra folkvalda politiker och företag att våga ta de viktiga besluten och fortsätta den viktiga kampen. Vi får aldrig underskatta kraften hos de ideellt engagerade. Men vi får heller aldrig underskatta kraften hos de som torterar och trakasserar HBT-personer. Vi måste ställa oss upp och säga ifrån. Den politiker och framförallt den minister som inte på ett eller annat sätt ställer sig upp emot dessa krafter och inte säger ifrån borde skämmas!

Fler som skriver om det:
SVT
Europaparlamentet/Nyheter

Inga kommentarer: